Mobilní dům a stavební zákon?

Mobilní dům a stavební zákon?

Mobilní bydlení a zákon

 Mobilní domy představují atraktivní řešení komfortního bydlení, nízkých pořizovacích nákladů a snadno přemístitelného útočiště. Bude-li váš pozemek, který vlastníte nebo si i dlouhodobě pronajmete v souladu s cíli územního plánování, charakterem území a místní infrastrukturou, nebudou úředníci jeho realizaci bránit a bez zbytečných průtahů vám udělí územní souhlas.

 

Jak na mobilní dům nahlíží zákon

 Ať už se jedná o mobilní dům vybavený tažnou ojí a koly, nebo o modulový dům, který na pozemek umístí jeřáb, je to výrobek plnící funkci stavby. Novelou č. 350/2012 Sb., která mění zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je rozšířena definice pojmu „stavba“ o ustanovení za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby.“ . Pokud by byl mobilní dům využíván pro bydlení nebo pro rekreaci (což obvykle je), vztahují se na něj stejná pravidla jako pro stavbu rodinného domu. Pravidla se týkají světlé výšky místnosti, šířky chodby, energetické náročnosti, plochy místností. Výrobek musí splňovat hygienické normy a předpisy požární bezpečnosti. 

 

Co vyřídit, pokud si chcete zakoupit mobilní dům

 Stavební povolení na mobilní dům není potřeba, ale vyřízení povolení se nevyhnete. O umístění mobilního domu rozhoduje stavební úřad na základě §90 stavebního zákona. Předpokladem k zisku územního souhlasu je předložení žádosti Oznámení o záměru v území“, na příslušném pracovišti stavebního úřadu. Stavebnímu úřadu doložíte vlastnické právo k pozemku a dokumentaci k mobilnímu domu. Potřebovat budete i vyjádření od technické a dopravní infrastruktury v místě. Je potřeba i dbát na dvoumetrový odstup od sousedního pozemku, pokud se chceme vyhnout průtahům s vyřízením.

Po kladném vyřízení územního souhlasu již můžete mobilní dům umístit na pozemek a užívat. Není třeba žádná kolaudace ani zápis do katastru nemovitostí. Podle ustanovení zákona č. 344/1992 Sb. se do katastru nemovitostí zapisují pouze ty budovy, které jsou spojeny se zemí pevným základem.

 

Mobilní domy s hypotékou

 Na trhu se ale začínají objevovat i mobilní domy, které je možné zkolaudovat a získat na ně číslo popisné. V takovém případě se na dům vztahují i předpisy ohledně daně z nabytí nemovitosti a daně z nemovitých věcí. Zároveň je možné na takový dům čerpat hypoteční úvěr. 

Stáhněte si zdarma

7 nejčastějších chyb při prodeji nemovitosti

zpracováním osobních údajů